Regulamin sklepu internetowego MAXIFI

Sklep internetowy Maxifi, działający pod adresem www.maxifi.pl, jest prowadzony przez Firmę EXCEDE z siedzibą w Dębówce 49a, 20-823 Lublin. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym: 42282 , posiada nadany NIP: 712 – 305 – 22 – 45 oraz numer statystyczny Regon: 060219275.
Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

I. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.maxifi.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Zamówienia składane są za pośrednictwe strony internetowej Sklepu pod adresem http://www.maxifi.pl

2. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient dostaje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem.

3. Klient, każdorazowo składając zamówienie w sklepie zawiera prawnie wiążącą umowę sprzedaży ze Sklepem.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W takim wypadku ma możliwość anulacji zamówienia lub pomniejszenia go o brakujące towary.

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i Klient złożył już na nie zamówienie, Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówiony towar, który jest niedostępny i nie rokuje się jego dostępności w ciągu najbliższych 30 dni kalendarzowych, Sklep zwraca Klientowi należność przelewem na konto bankowe Klienta.

6. Towary objęte promocjami i wyprzedażami występują w ograniczonej ilości, zamówienia składane w Sklepie realizowane są w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. Klient ma możliwość zamawiania towarów objętych promocjami i wyprzedażami, aż do wyczerpania się stanów magazynowych lub zakończenia akcji promocyjnych/wyprzedażowych.

III. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub dokonać jego anulacji do momentu zakończenia jego realizacji przez Sklep.

2. Powyższe zmiany należy dokonywać poprzez wysłanie listu e-mail na adres maxifi(małpa)maxifi.pl

3. Zmiany takie jak: zmiana adresu wysyłki, anulacja zamówienia, zmiany dany do faktury VAT będą realizowany tylko poprzez kontakt emailowy ze Sklepem z adresu e-mail Klienta podanego przy rejestraci lub formularzu zamówienia.

IV. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Do całkowitego kosztu zamówienia doliczona zostanie cena przesyłki, w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta. Klientowi przysługuje wysyłka na koszt Sklepu, jeśli spełni warunki określone na stronie z tabelą kosztów przesyłek.

V. Czas realizacji zamówienia.

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi do 24h, przy czym uwzględnione są tylko Dni rozbocze i zamówienia z wybraną formą wysyłki kurierem.

2. Czas realizacji zamówienia przy wybraniu formy wysyłki Pocztą Polską wynosi 48h.

3. Czas realizacji zamówienia z wybraniem płatności kartą kredytową może wydłużyć się do 4 dni roboczych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane podaniem przez Klienta błędnych danych adresowych

VI. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Każdy Klient ma prawo reklamacji towaru, który posiada wady fabryczne.

3. Aby złożyć reklamację, należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty email: maxifi(małpa)maxifi.pl

4. Sklep przysyła kuriera pod adres wskazany przez Klienta po odbiór reklamowanego towaru na koszt Sklepu. Jeżeli stan faktyczny reklamowanego towaru posiada wady fabryczne, Sklep w ciągu 14 dni zwraca Klientowi należność za reklamowany towar.

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon potwierdzającą zakup

VII. Zworty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwroty przyjmowane są pod warunkiem, że towar nie był używany, zniszczony, opakowanie nie było otwierane oraz w żaden inny sposób naruszone.

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

4. Sklep nie odbiera przesyłek ze zwracanym towarem wysyłanych za pobraniem.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.

6. Sklep zwraca Klientowi należność równą cenie towaru w ciągu 14 dni.

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.maxifi.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego maxifi.pl .
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Excede z siedzibą w Dębówce 49a, 20-823 Lublin
NIP 712-305-22-45
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis maxifi.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.